Vindkraftens utsläpp

Kommentar till Jan-Åke Jacobsons replik i HN 19 december och till Lillemor och Sven Hallbergs artikel den 13 december.

http://hn.se/asikter/ordetarfritt/1.1902998-latt-att-glomma-vindkraftens-utslapp

17 feb 2013