Torpa/Västra Derome

 

Torpaskogen är en liten skog (ca1300 meter bred och 6 kilometer lång). Skogen ligger Mellan Torpa, Västra Derome, Brombärshult och Derome. Det är 6 planerade 150 meter höga verk. Det ligger mycket samlad bebyggelse runt om, många människor kommer att få sin boendemiljö kraftigt försämrad.


Höjdryggen där de planerade verken ska stå är ett viktigt inflygningsstråk för flyttfågler då den ligger mellan två dalgångar. Närheten till Getteröns Naturreservat ger också skogen en viktig plats i ekosystemet. Här övervintrar Kungsörnen, Rödgladan bor här, ornitologer vi har varit i kontakt med tror att Havsörnen övernattar här och har pekat ut skogen som tänkbar plats för häckning 2013. Fiskgjuse har vi 2 häckande par vid Brombärshult, Två Tranpar häckar återkommande. Sakkunnig har pekat ut landskapet runt Västra Derome gruvor som idealisk för Den mindre Hackspetten. Vi har också gott om fladdermöss och här bor Större Vattensalamander. De nämnda djuren är Rödlistade eller hotade. Det finns också artskydd i EU för några av dem, samtliga av dem kommer att missgynnas av vindkraftsetableringen.


Majoriteten av oss boende anser att skogen ska bevaras. Vi vill värna om de hotade arterna för att bevara det känsliga ekosystemet. Varje år dör 200 000 fladdermöss av vindkraft i Tyskland (en del av dem är hemmahörande här i Sverige). Fladdermössen har en låg reproduktinstakt (1-3 ungar/år) så detta är ett hårt slag mot populationen. Om fladddermössen decimeras i stor utsträcknning kommer ekosystemet att drabbas hårt, forskare tror att de massiva skadeangreppen på skog de senaste åren beror på att Fladdermössen blivit färre och inte hinner äta upp skadedjuren i samma omfattning som tidigare.


Vi vill självklart också värna om vår boendemiljö och anser att 500 meter mellan bostad och närmsta verk är för nära. Marks Kommun har 1000 meter, Falkenbergs Kommun har 750 meter till grupp med mer än 5 hus. Varbergs kommun tillhör några av de allt färre kommuner som inte tar hänsyn till verkens storlek och ny forskning.