Källsjö/Gunnarsjö (Holm)

 

Vindbruk Halland AB undersöker möjligheten att etablera en industriell vindkraftspark på skogsfastigheterna mellan Källsjö och Gunnarsjö. Dessa områden finns belägna i de norra delarna av Varberg- och Falkenbergs kommuner. En liten del av det planerade etableringsområdet befinner sig även i Marks kommun.  Projektet kallas kortfattat för ”Holm”.